عباسی: درباره برجام هشدار دادیم اما فحش خوردیم – اخبار و اطلاعات ایران

خبرگزاری فارس: حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین در همایش « شاید برای موشک‌ها هم اتفاق بیفتد» که به همت انجمن اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به افزایش قیمت ارز، وضعیت فضای مجازی و وضعیتی که برای برجام ایجاد شده، گفت: همه اینها قابل پیش‌بینی بود و ما بارها نسبت به این مسائل هشدار دادیم ولی بارها از مسئولان فحش خوردیم، اینها برای ما مهم نیست و با همه این مسائل جمهوری اسلامی ایران 40 ساله شد و این حکومت دینی رکورد زد

وی افزود: هیچ پیامبری تاکنون امکان تحقق تشکیل حکومت به نام دین را نداشته که 40 سال طول بکشد و برای هیچ امام معصومی این امکان ایجاد نشد که حکومتی تشکیل دهد که چهل سال ادامه داشته باشد.انقلاب اسلامی توانست یک حکومت اسلامی تشکیل دهد و هنوز بعد از چهل سال هنوز مردم نشاط و شادابی خود را دارند.

خبرگزاری فارس: حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین در همایش « شاید برای موشک‌ها هم اتفاق بیفتد» که به همت انجمن اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به افزایش قیمت ارز، وضعیت فضای مجازی و وضعیتی که برای برجام ایجاد شده، گفت: همه اینها قابل پیش‌بینی بود و ما بارها نسبت به این مسائل هشدار دادیم ولی بارها از مسئولان فحش خوردیم، اینها برای ما مهم نیست و با همه این مسائل جمهوری اسلامی ایران 40 ساله شد و این حکومت دینی رکورد زد.

وی در ادامه با اشاره به ماجرای قوم لوط و اتفاقی که خدا سر آنها آورد، گفت: امروز 24 کشور در دنیا دارند همان کار قوم لوط را تکرار می کنند و برای ازدواج هم جنس ها با هم قانون مصوب می کنند و با این روند ده سال بعد حدود هفتاد تا هشتاد درصد کشورهای دنیا این قانون را امضا می کنند.
عباسی با بیان اینکه باید تکلیف خود را با آزادی روشن کنیم، تصریح کرد: چه کسی مخالف آزادی است؟ ولی آزادی تعریف خودش را دارد و اینکه گفته می‌شود اگر دین با آزادی دربیفتد دین به زاویه می رود درست نیست و همان گونه می شود که سر قوم لوط آمد.
وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی 40 سال ایستاد ولی باز هم از دموکراسی آمریکایی در جامعه دم می زنند و شعار دموکراسی خواهی سر می دهند، در حالی که دوستان آمریکا دیکتاتورهای امارات و عربستان و اردن و غیره هستند.
عباسی تصریح کرد: اگرچه روز فناوری هسته‌ای را تبریک می گوییم ولی بساط هسته کشور جمع شد و 130 جاسوس در آن مستقر شده است؛ من به قرآن قسم می‌خورم که تمام این 130 نفر که به اسم نظارت آمده‌اند همه جاسوس هستند.

عباسی ادامه داد: عمده مسئولین در جمهوری اسلامی اعتقادی به دین در عرصه مدیریت اجرایی نداشته و ندارند و برای نمونه دیدید که صدها بار بزرگان نظام اسلامی گفتند سیستم بانکی ربوی است ولی توجهی به این موضوع نشده است.

وی اضافه کرد: مراجع تقلید گریه می‌کردند و فریاد می‌زدند که نظام بانکی ربوی است ولی یک نفر در مجلس و در دولت نبود که مسئله‌اش مسئله دین باشد و رئیس بانک مرکزی که بعنوان امام جماعت کابینه هم می‌ایستد یک بار هم به این سخنان گوش نکرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *