عیدی

بودجه سازمان سینمایی تا پیش از دولت یازدهم شفاف‌سازی شد

۱۵ مرداد ۱۳۹۷

 روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری فهرست اعلام شده رقم بودجه سازمان سینمایی و لیست پرداختی‌های سازمان طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به بنیاد سینمایی فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، موسسه رسانه‌های تصویری و موزه سینما را منتشر کرد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان سینمایی، رقم بودجه سازمان سینمایی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) و لیست پرداختی‌های سازمان به دیگر موسسات تابعه از همین طریق به مرور منتشر می‌شود