عیدی

جریان توسعه یافته (Fully Developed Flow) – به زبان ساده

۸ شهریور ۱۳۹۷


تعداد بازدید ها:
۷

این مطلب به بررسی جریان توسعه یافته در لوله و کانال می‌پردازد. زمانی که سیال به داخل یک لوله وارد می‌شود، لایه‌مرزی در ناحیه نزدیک دیواره لوله شکل می‌گیرد و با فاصله گرفتن سیال از ورودی آن، عرض لایه‌مرزی نیز بیشتر می‌شود تا جایی که در یک مکان مشخص، لایه‌مرزی دو دیواره لوله به یکدیگر می‌رسند. بعد از این مکان، جریان به صورت جریان کاملا توسعه یافته در می‌آید. این جریان کاربرد بسیار زیادی در لوله‌ها و کانال‌ها دارد. به عنوان مثال محاسبه طولی که بعد از آن، جریان به حالت توسعه یافته در می‌آید (طول ورودی) در تونل‌های باد کاربرد بسیار زیادی دارد. در این مطلب به صورت دقیق به بیان مفهوم جریان توسعه یافته پرداخته می‌شود.

جریان توسعه یافته چیست؟

فرض کنید سیالی با پروفیل سرعت یکنواخت مطابق شکل زیر به لوله وارد شود. این موضوع در مقطع ۱ شکل زیر، نشان داده شده است.

جریان توسعه یافته

شکل ۱

در ادامه و به محض ورود سیال به لوله، اثرات لزجت باعث چسبیدن سیال به دیواره لوله می‌شوند که این موضوع در مکانیک سیالات با عنوان شرط «عدم لغزش» (No Slip) مورد مطالعه قرار می‌گیرد. شرط عدم لغزش نشان می‌دهد که سیال در مجاورت یک صفحه با سرعتی برابر با سرعت همان صفحه حرکت می‌کند. در این ناحیه، لایه‌مرزی سیال، اطراف دیواره لوله شکل ‌می‌گیرد. در ناحیه لایه‌مرزی (ناحیه‌ای از لوله شکل بالا که با رنگ سفید نشان داده شده است) اثرات لزجت مهم هستند.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده، به ناحیه‌ای در ورودی لوله که اثرات لزجت و لایه‌مرزی، کل مقطع لوله را در بر نگرفته‌اند، ناحیه ورودی گفته می‌شود که طول آن برابر با «طول ورودی» (Entrance Length) است. در ناحیه ورودی لوله، پروفیل سرعت سیال در طول لوله به تدریج تغییر می‌کند. این تغییر تا زمانی که سیال به انتهای ناحیه ورودی (مقطع ۲) برسد ادامه دارد.  بعد از این ناحیه جریان به صورت «جریان کاملا توسعه یافته» (Fully Developed Flow) در می‌آید.

نکته مهمی که در شکل بالا نیز نشان داده شده، این است که زمانی که سیال از ناحیه ورودی عبور می‌کند و به ناحیه جریان توسعه یافته می‌رسد، پروفیل سرعت نسبت به x تغییر نمی‌کند. در این ناحیه عرض لایه‌مرزی سیال در دو طرف لوله افزایش پیدا کرده و تمام لوله را می‌پوشاند. بنابراین در قسمت جریان توسعه یافته، اثر لزجت در کل لوله دارای اهمیت است. اما در ناحیه ورودی، اثرات لزجت برای سیال در ناحیه زرد رنگ در نظر گرفته نمی‌شود. ناحیه زرد رنگ شکل بالا، ناحیه‌ای است که در آن سیال بین لایه‌مرزی بالا و پایین لوله قرار دارد.

همانطور که در مطلب تحلیل ابعادی اشاره شد، در مسائل مکانیک سیالات برای توصیف خواص مختلف سیستم از اعداد بی‌بعد استفاده می‌شود. در این سیستم نیز طول ورودی با استفاده از قطر لوله به شکل زیر بی‌بعد شده است.

شکل پروفیل سرعت و طول ناحیه ورودی در جریان توسعه یافته یک لوله به لایه‌ای و یا آشفته بودن جریان بستگی دارد. طول بی‌بعد ناحیه ورودی برای جریان لایه‌ای و آشفته به شکل زیر بیان می‌شوند.

جریان لایه‌ای جریان مغشوش

در جریان درون لوله و کانال، عدد رینولدز با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

عدد رینولدز

در این رابطه D قطر لوله، μ ویسکوزیته سیال، Vavg سرعت میانگین سیال و ρ چگالی سیال را نشان می‌دهد. همچنین لایه‌ای و یا مغشوش بودن جریان درون لوله و کانال با استفاده از محدوده زیر برای اعداد رینولدز قابل بیان است.

جریان آرام و آشفته

توجه کنید در جریان‌هایی که عدد بی‌بعد رینولدز در آن‌ها بسیار کم و در محدوده ۱۰ است، طول ناحیه ورودی بسیار کوتاه خواهد بود. این طول از رابطه زیر پیروی می‌کند.

جریان توسعه یافته

این در حالی است که برای جریان با اعداد رینولدز بالاتر، برای رسیدن به حالت توسعه یافته، نیاز هست که سیال طولی حداقل برابر با قطر لوله را طی کند. به عنوان مثال، زمانی که عدد رینولدز برابر با ۲۰۰۰ است، طول ناحیه توسعه یافته با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

جریان توسعه یافته

در بسیاری از مسائل کاربردی مکانیک سیالات، عدد رینولدز مسئله در محدوده ۱۰۴ تا ۱۰۵ جای می‌گیرد. طول ناحیه جریان توسعه یافته در این محدوده اعداد رینولدز در بازه ۲۰D < le < 30D قرار می‌گیرد. این موضوع به طور خلاصه در شکل زیر نشان داده شده است.

طول ورودی جریان توسعه یافته

شکل ۲

محاسبه پروفیل سرعت و توزیع فشار در ناحیه ورودی لوله، کار بسیار پیچیده‌ای است. اما بعد از آنکه جریان از ناحیه ورودی عبور می‌کند و به ناحیه کاملا توسعه یافته می‌رسد، محاسبه پارامترهای مختلف جریان کار ساده‌تری می‌شود. بعد از عبور از ناحیه ورودی، سرعت تنها به فاصله از مرکز لوله (r) بستگی دارد و به فاصله از ابتدای لوله (x) وابسته نیست.

شرایط ذکر شده تا زمانی برقرار هستند که عوامل مختلف، تغییراتی را در جریان سیال داخل لوله ایجاد نکنند. از جمله این عوامل می‌توان به ایجاد یک خمیدگی در لوله (مقطع ۳ شکل ۳)، تغییر قطر لوله و قرار گرفتن یک شیر در مسیر لوله، اشاره کرد.

در شکل ۳، ناحیه بین دو مقطع ۲ و ۳ را جریان کاملا توسعه یافته می‌نامند. بعد از آن که سیال از خمیدگی لوله عبور کرد (مقطع ۴) تا مقطع ۵، سیال دوباره به حالت توسعه یافته خود می‌رسد و فاصله بیان دو مقطع ۵ و ۶ را با پروفیل کاملا توسعه یافته‌اش طی می‌کند و در ادامه در مقطع ۶ دوباره تغییراتی در جریان سیال رخ می‌دهد.

در اکثر مسائل، طول لوله به حدی است که جریان به حالت توسعه یافته خود برسد. در آزمایش‌های تجربی مانند برخی از تونل‌های باد، ورودی تونل را طوری در نظر می‌گیرند که جریان در مقطع آزمایش به حالت توسعه یافته رسیده باشد.

جریان توسعه یافته در کانال

شکل ۳

این مطلب به صورت دقیق به بررسی جریان توسعه یافته در لوله پرداخته است. به صورت خلاصه می‌توان بیان کرد که وقتی سیال به داخل یک لوله وارد می‌شود، با توجه به لزجت سیال و وجود شرط عدم لغزش در دیواره، لایه‌مرزی در ناحیه نزدیک دیواره شکل می‌گیرد و با فاصله گرفتن سیال از ورودی لوله، عرض لایه‌مرزی نیز بیشتر می‌شود تا جایی که در یک مکان مشخص، لایه‌مرزی دو دیواره لوله به یکدیگر می‌رسند و اثرات لزجت، کل لوله را در بر می‌گیرد. فاصله این مکان تا ورودی لوله را طول ورودی می‌نامند و جریان بعد از این مکان به صورت جریان کاملا توسعه یافته در می‌آید. در ناحیه توسعه یافته، پروفیل سرعت سیال تنها به فاصله شعاعی از مرکز لوله بستگی دارد.

در صورتی که قصد یادگیری بیشتر در زمینه‌ مکانیک سیالات را دارید، آموز‌ش‌های زیر به شما پیشنهاد می‌شود:

^^


بر اساس رای ۱ نفر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

موارد مصرف و عوارض داروی گایافنزین

۸ شهریور ۱۳۹۷

گایافنزین

گایافنزین ممکن است طعم تلخ داشته باشد. قرص ها را نصف نکنید مگر اینکه خط وسط داشته باشد و پزشک یا داروساز دستور دهد چنین کاری را انجام دهید. کل قرص یا نیمه قرص را بدون اینکه آن را خرد کنید یا بجوید قورت دهید.

موارد مصرف گایافنزین و عوارض این دارو

گایافنزین برای درمان سرفه و احتقان ناشی از سرماخوردگی، برونشیت و سایر بیماری های تنفسی استفاده می شود. این محصول معمولا برای سرفه های مداوم ناشی از مشکلات تنفسی درازمدت (مانند برونشیت مزمن، آمفیزم) استفاده نمی شود، مگر اینکه توسط پزشک تجویز شود. گایافنزین خلط آور است. این دارو با رقیق کردن و شل کردن مخاط در مجاری هوایی، پاکسازی احتقان و راحت تر کردن تنفس عمل می کند.

موارد مصرف گایافنزین

اگر از گایافنزین به صورت خود درمانی استفاده می کنید، قبل از شروع مصرف این محصول، دستورالعمل های موجود در بسته بندی را بخوانید تا مطمئن شوید که این دارو برای شما مناسب است.

مشخص نشده است که محصولات سرماخوردگی و سرفه در کودکان زیر ۶ سال بی خطر یا موثر هستند. بنابراین، از این محصول برای درمان علائم سرماخوردگی در کودکان زیر ۶ سال استفاده نکنید، مگر اینکه به طور خاص توسط پزشک تجویز شود. بعضی از محصولات (مانند قرص / کپسول هایی که دیر عمل میکنند) برای استفاده در کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده بی خطر از این محصول با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

این محصولات طول مدت سرماخوردگی را معالجه یا کوتاه نمی کند. برای کاهش خطر ابتلا به عوارض جانبی، به دقت تمام دستور العمل های مصرف دارو را دنبال کنید. داروهای دیگر سرفه و سرماخوردگی که ممکن است حاوی مواد مشابه یا همان مواد باشند را نیز مصرف نکنید. از پزشک یا داروساز در مورد روش های دیگر برای تسکین سرفه و علائم سرماخوردگی (از قبیل نوشیدن مایعات کافی، استفاده از قطره ها یا اسپری ها نمک یا رطوبت زن) سؤال کنید.

 

 

نحوه مصرف گایافنزین

این دارو را به صورت خوراکی همراه با غذا یا بدون غذا، طبق دستور پزشک، معمولا هر ۴ ساعت مصرف کنید. اگر با این دارو خود درمانی میکنید، تمام دستورالعمل های بسته بندی محصول را دنبال کنید. اگر در مورد هر گونه اطلاعاتی مطمئن نیستید، از پزشک یا داروساز خود بپرسید.

گایافنزین ممکن است طعم تلخ داشته باشد. قرص ها را نصف نکنید مگر اینکه خط وسط داشته باشد و پزشک یا داروساز دستور دهد چنین کاری را انجام دهید. کل قرص یا نیمه قرص را بدون اینکه آن را خرد کنید یا بجوید قورت دهید.

اگر از شکل مایع این دارو استفاده می کنید، دوز را با استفاده از وسیله اندازه گیری یا قاشق مخصوص به دقت اندازه گیری کنید. از قاشق خانگی استفاده نکنید زیرا ممکن است دوز صحیح را دریافت نکنید.

برای بسته های پودری، تمام محتویات بسته را بر روی زبان خالی کنید و قورت دهید. برای جلوگیری از طعم تلخ، آن را نجوید.

دوز دارو بر اساس سن، وضعیت پزشکی و پاسخ به درمان شما تعیین می گردد. بیش از ۶ دوز در روز مصرف نکنید. دوز و دفعات مصرف را از میزان تجویز شده بیشتر نکنید.

هنگام مصرف این دارو، مقدار زیادی مایعات بنوشید. مایعات کمک می کنند تا موکوس تجزیه شود و احتقان از بین برود.

اگر سرفه شما با تب، گلودرد شدید، بثورات و سردرد مداوم همراه بود، یا اگر همچنان پس از ۷ روز ادامه یافت، به پزشک مراجعه کنید. این موارد ممکن است نشانه هایی از یک مشکل جدی پزشکی باشند. اگر فکر می کنید ممکن است مشکل جدی پزشکی داشته باشید، فورا به پزشک مراجعه کنید.

 

 

عوارض جانبی

با مصرف این دارو ممکن است تهوع و استفراغ رخ دهد اگر هر کدام از این موارد، همچنان ادامه پیدا کرد یا بدتر شد، فورا به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

اگر پزشک این دارو را برای شما تجویز کرده است، به یاد داشته باشید که این دارو بدین دلیل برای شما تجویز شده است که پزشک نفع آن را بیشتر از خطر عوارض جانبی آن در نظر گرفته است. بسیاری از افرادی که از این دارو استفاده می کنند، عوارض جانبی جدی ندارند.

واکنش آلرژیک بسیار جدی به این دارو نادر است. با این حال، اگر متوجه علائم واکنش شدید آلرژیک شدید، از جمله: بثورات، خارش / تورم (به ویژه در صورت / زبان / گلو)، سرگیجه شدید و مشکل تنفسی، فورا به پزشک مراجعه کنید.

در این مقاله از راستینه ارائه لیست کاملی از عوارض جانبی احتمالی امکان پذیر نیست. اگر متوجه عارضه دیگری شدید که در بالا ذکر نشده است، باپزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

 

 

موارد احتیاط

قبل از مصرف این دارو، اگر به این دارو حساسیت دارید، یا اگر آلرژی دیگری دارید، با پزشک یا داروساز خود مطرح کنید. این محصول ممکن است حاوی مواد غیر فعالی باشد که می توانند واکنش های آلرژیک و سایر مشکلات ایجاد کنند. برای اطلاعات بیشتر با داروساز خود صحبت کنید.

قبل از استفاده از این دارو، پزشک یا داروساز را از سابقه پزشکی خود مطلع نمایید، به خصوص سوابقی همچون: مشکلات تنفسی (مانند آمفیزم، برونشیت مزمن، آسم، سرفه ناشی از سیگار کشیدن)، سرفه همراه با خون یا مقدار زیادی مخاط.

شکل های مایع این محصول ممکن است دارای قند و / یا الکل باشند. در صورت داشتن دیابت، بیماری کبدی یا هر شرایط دیگری که نیازمند محدود کردن یا اجتناب از این مواد در رژیم غذایی هستند، احتیاط کنید. در مورد استفاده بی خطر از این محصول با با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

شکل های مایع و بسته های پودری این دارو ممکن است حاوی آسپارتام باشد. اگر مبتلا به فنیل کتونوری (PKU) یا هر بیماری دیگری هستید که مستلزم محدود کردن مصرف آسپارتام (یا فنیل آلانین) هستند، با پزشک و یا داروساز خود در مورد استفاده بی خطر از این محصول مشورت کنید.

قبل از انجام عمل جراحی، پزشک یا دندانپزشک خود را در مورد تمام محصولاتی (از جمله داروهای تجویزی، داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) که استفاده میکنید، مطلع نمایید.
در دوران بارداری، این دارو باید تنها در صورت نیاز شدید مصرف شود. در مورد خطرات و مزایای آن با پزشک خود صحبت کنید.

گایافنزین به شیر مادر منتقل می شود. قبل از شیردهی با پزشک خود مشورت کنید.

 

 

تداخلات دارویی

اثرات برخی داروها در صورتی که همزمان با برخی داروها یا محصولات گیاهی دیگر مصرف شوند، ممکن است تغییر کنند. این مسئله می تواند خطر ابتلا به عوارض جدی را افزایش دهد یا احتمال دارد موجب شود داروهای شما به درستی عمل نکنند. این تداخلات دارویی امکان پذیر هستند، اما همیشه رخ نمی دهند. پزشک یا داروساز شما اغلب می تواند با تغییر نحوه استفاده از داروهای شما یا نظارت دقیق، از تداخلات دارویی جلوگیری و یا آنها را مدیریت کند.

برای کمک به پزشک و داروساز خود برای بهترین شکل از مراقبت، حتما آنها را در مورد تمام محصولاتی که استفاده می کنید (از جمله داروهای تجویزی، داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) قبل از شروع درمان با این محصول مطلع نمایید. در هنگام استفاده از این محصول، بدون تایید پزشک مصرف هیچ دارویی را شروع یا متوقف نکنید و یا دوز داروهای دیگری که استفاده میکنید را تغییر ندهید.

گایافنزین هم به صورت بدن نسخه و هم به صورت تجویزی موجود است. برچسب تمام داروهای خود را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که بیش از یک محصول حاوی گایافنزین مصرف نمی کنید.

این محصول می تواند نتایج آزمایشات آزمایشگاهی خاص (مانند میزان اسیدهای خاص در ادرار) را تحت تاثیر قرار دهد. اطمینان حاصل کنید که پرسنل آزمایشگاهی و تمام پزشکان شما می دانند که از این دارو استفاده می کنید.

لیستی از تمام محصولاتی که استفاده می کنید تهیه و آن را به پزشک و داروساز خود ارائه دهید تا خطر ابتلا به مشکلات جدی دارو کاهش یابد.

 

مصرف دوز بالا یا اوردوز

در صورتی که دوز بالایی مصرف گردد با مرکز مسمومیت یا اورژانس تماس گیرید. در تهران می توان با مرکز مسمومیت با شماره تلفن ۱۴۹۰ تماس بگیرید. ساکنان دیگر شهر ها می توانند با مرکز کنترل مسمومیت استانی یا اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

 

نکته های مهم

گایافنزین را به بقیه افراد جهت مصرف ندهید. این برخلاف قانون است. تست های آزمایشگاهی و یا پزشکی ممکن است به صورت دوره ای برای نشان دادن پیشرفت شما و یا کنترل عوارض جانبی انجام شود. برای جزئیات بیشتر با پزشک خود مشورت کنید.

متحرک سازی نوشته در امتداد یک مسیر (Path) در افتر افکت – آموزک [ویدیوی آموزشی]

۸ شهریور ۱۳۹۷متحرک سازی نوشته در امتداد یک مسیر (Path) در افتر افکت – آموزک [ویدیوی آموزشی] – وبلاگ عیدی

تعداد بازدید ها:
۱

در افتر افکت روش‌های متعددی برای متحرک‌سازی، یا در اصطلاح انیمیت کردن متون وجود دارد؛ مثلاً یکی از این روش‌ها متحرک‌سازی یک متن در امتداد یک مسیر (Path) است. شما می‌توانید این مسیر را درون خود افتر افکت ایجاد کنید و یا آن را از نرم‌افزار ایلاستریتور ایمپورت کنید. در آموزکی که در ادامه آمده است نیز به همین ویژگی پرداخته شده و تنظیمات مرتبط به آن در قالب یک پروژه عملی به صورت مفصل شرح داده شده است.

 لینک دانلود ویدئو (+)

لینک دانلود فایل های جانبی آموزک (+)

در صورتیکه ویدیوی بالا برای‌تان مفید بوده است، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟