عیدی

سیکل دیزل – آموزش جامع

۷ شهریور ۱۳۹۷


تعداد بازدید ها:
۳

اگر به مطالب آموزشی وبلاگ عیدی مراجعه کرده باشید، می‌بینید که در آن به معرفی سیکل‌های ترمودینامیکی پرداخته شده است. دو نمونه از سیکل‌های ترمودینامیکی مذکور، سیکل برایتون و اتو بود. در این قسمت می‌خواهیم سیکلی را معرفی کنیم که بخشی از آن مشابه با سیکل اتو و بخشی دیگر از فرآیند‌ها مشابه با سیکل برایتون باشد.

مقدمه

در سال ۱۸۹۰، مخترع آلمانی، «رودولف دیزل» (Rudolf Diesel) اختراعی را ثبت کرد که مبنای کاری آن سیکلی ترمودینامیکی بود که بر اساس احتراق کند‌تر نسبت به بقیه سیکل‌های استفاده شده در موتور‌ها عمل می‌کرد. سیکل دیزل بسیار مشابه با اکثر سیکل‌های استفاده شده در موتور‌ها است. تفاوت عمده این سیکل با دیگر سیکل‌ها موارد زیر است:

 • در ابتدای فرآیندِ تراکم، سوختی در سیلندر وجود ندارد، از این رو فرآیند احتراقِ خودکار در تراکم رخ نخواهد داد.
 • سیکل دیزل از احتراق مبتنی بر تراکم به‌جای احتراق جرقه‌ای استفاده می‌کند.
 • از آنجایی که فرآیند تراکم آدیاباتیک منجر به ایجاد دمای بسیار بالا می‌شود، بنابراین با پاشش سوخت در لحظه تراکم، فرآیند احتراق رخ خواهد داد [در ادامه بیشتر در مورد این فرآیند صحبت خواهد شد]. در نتیجه در موتور‌های مبتنی بر سیکل دیزل نیاز به جرقه و شمع نیست.
 • به نسبت سیکل اتو در این سیکل قابلیت دست‌یابی به نسبت فشار‌های بالاتر وجود دارد.

معمولا از این سیکل در ماشین‌های سنگین، کامیون‌ها و در کل در وسایلی استفاده می‌شود که بیشتر به قدرت نیاز دارند.

diesel engine

موتور دیزل ساخته شده توسط شرکت MAN SE

فرآیند‌های سیکل دیزل

همانند اکثر سیکل‌های معرفی شده تاکنون، این سیکل نیز از چهار فرآیند تشکیل شده است. این سیکل از یک فرآیند فشار ثابت، یک فرآیند حجم ثابت و دو فرآیند آیزنتروپیک تشکیل شده. شکل زیر نمودار فشار-حجم و دما-آنتروپی مربوط به سیکل دیزل را نشان می‌دهد.

diesel-cycle

۲→۱: تراکم آیزنتروپیک

در بخش اول فرآیند، هوا به صورت آیزنتروپیک (آدیاباتیکِ برگشت‌پذیر) از موقعیت ۱ تا ۲ فشرده می‌شود. در حقیقت در این قسمت، روی گاز کار انجام می‌شود. با فرض این‌که حجم سیلندر در حالت اولیه و نهایی به ترتیب برابر با V1 و V2 باشد، به عدد $frac {V_۱}{V_۲}$ نسبت تراکم گفته می‌شود.

۳→۲: انبساط فشار ثابت

در این مرحله (موقعیت ۲ تا ۳) هوای درون سیلندر در فرآیندی فشار ثابت گرما می‌گیرد. گرمای مذکور ناشی از سوختی است که در زمان فشرده شدن هوا، به سیلندر تزریق شده و در دمای بالا می‌سوزد. در فرآیند دریافت گرما بخشی از انبساط مد نظر رخ می‌دهد. از این رو بخشی از کار خروجی سیکل دیزل در این مرحله رخ می‌دهد.

بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان گفت در این مرحله حرارت به صورت فشار ثابت به مخلوط درون سیلندر اضافه شده و مقداری کار نیز انجام می‌شود. در ادامه به‌منظور محاسبه راندمان و بررسی این سیکل، از Qadd برای نشان دادن حرارت اضافه شده در این مرحله نشان داده خواهد شد.

۴→۳: انبساط آیزنتروپیک

در این مرحله مخلوط موجود در سیلندر به صورت آیزنتروپیک از حالت ۳ تا ۴ منبسط می‌شود. همزمان با این‌که پیستون به پایین‌ترین نقطه ممکن در سیلندر می‌رسد، انرژی درونی‌اش را از دست داده و برابر با همین مقدار، کار خروجی تولید می‌کند. در این فرآیند نیز همانند فرآیند اول، آنتروپی سیستم ثابت می‌ماند؛ هم‌چنین به نسبت V4/V3، نسبت – یا ضریبِ – انبساط گفته می‌شود.

۱→۴: کاهش فشار در حجم ثابت

در این حالت پیستون به‌طور ساکن در انتهای سیلندر قرار گرفته و در همین حالت فشار و انرژی درونی‌اش را از دست می‌دهد؛ توجه داشته باشید که فرآیند از دست دادن فشار به‌طور ناگهانی است. در نقطه ۴ سوپاپ خروجی سیلندر باز شده و مخلوط درون سیلندر تخلیه می‌شود. در ادامه همین مراحل تکرار خواهد شد.

انیمیشن زیر این مراحل را به تفکیک نشان داده است.

diesel

راندمان حرارتی سیکل دیزل

در مبحث سیکل‌های ترمودینامیکی نیز بیان کردیم که نسبت کار خالص خروجی به حرارت ورودی به یک سیکل ترمودینامیکی، راندمان آن را نشان می‌دهد.در حقیقت راندمان یک سیکل ترمودینامیکی برابر است با:

diesel cycle-1.jpg

رابطه ۱

در رابطه بالا QH حرارت ورودی به سیکل و W کار خالص خروجی از سیستم است. از طرفی اگر حرارت خارج شده از سیستم را با QC نشان دهیم، با توجه به قانون اول ترمودینامیک می‌توان گفت:

 حرارت خارج شده از سیستم + کار خروجی =حرارت وارد شده به سیستم

   رابطه ۲           QH=QC+W

با توجه به رابطه ۱ و ۲ راندمان سیکل حرارتی برابر است با:

thermal-efficiency

همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد، در فرآیند ۳→۲ انتقال انرژی به سیکل صورت می‌گیرد. هم‌چنین در مرحله ۱→۴ سیستم در طی فرآیندی حجم ثابت انرژی از دست می‌دهد. بنابراین می‌توان حرارت ورودی به سیستم و خروجی از آن را به شکل زیر بدست آورد.

diesel

در رابطه بالا Cp ضریب انتقال حرارت در فشار ثابت و Cv ضریب انتقال حرارت در حجم ثابت را نشان می‌دهد. با استفاده از دو رابطه بالا راندمان سیکل دیزل برابر است با:

diesel

در رابطه بالا k برابر با نسبت Cp/Cv است. رابطه بالا را می‌توان بر حسب نسبت تراکم و «نسبت انقطاع» (Cut-off ratio) به شکل زیر بیان کرد:

diesel

پارامتر‌های به‌کار گرفته شده در رابطه بالا به شرح زیر هستند.

 • ηdiesel: راندمان حرارتی سیکل دیزل
 • α: نسبت انقطاعِ V3/V2 (نسبت حجم بعد به قبل از فرآیند احتراق)
 • CR: نرخ تراکم
 • K: نسبت Cp/Cv

مثال

موتوری را در نظر بگیرید که مبتنی بر سیکل دیزل کار می‌کند. در این سیکل ضریب تراکم و نسبت انقطاع به ترتیب برابر با CR=20:1 و α=۲ هستند. هوا در فشار ۱۰۰ کیلوپاسکال و دمای ۲۰ درجه (۲۹۳ کلوین) به سیلندری به حجم ۵۰۰ سانتی متر مکعب وارد می‌شود. ضرایب انتقال حرارت در حجم و فشار ثابت برای هوا برابر با مقادیر زیر هستند.

diesel

با توجه به ضرایب انتقال حرارت ارائه شده، مقدار k برابر با ۱.۴ است (نسبت Cp/Cv). با توجه به فرضیات زیر موارد زیر مطلوب است:

 1. جرم هوای ورودی در هر سیکل
 2. دمای T2
 3. فشار p2
 4. دمای T3
 5. مقدار حرارت اضافه شده در سوختن مخلوط هوا – سوخت موجود در سیلندر
 6. راندمان حرارتی این سیکل

۱. جرم هوای ورودی

هوای وارد شده به سیلندر را می‌توان با استفاده از قانون گاز ایده‌آل و به شکل زیر بیان کرد:

در رابطه بالا P , m , T , V , Rspecific به ترتیب برابر با ثابت گازها، حجم، دما، جرم و فشار برای هوای مفروض هستند. با جایگذاری این مقادیر در رابطه بالا، جرم هوای وارد شده به سیلندر برابر است با:

diesel

دمای T2

به‌منظور یافتن دمای T2 بایستی در ابتدا حجم را در حالت ۲ یافت و نهایتا با استفاده از رابطه مربوط به فرآیند آیزنتروپیک دمای مد نظر نیز بدست خواهد آمد.

diesel

با داشتن نسبت تراکم، حجم سیلندر در حالت ۲ به شکل زیر بدست می‌آید:

diesel

با استفاده از دو رابطه بالا دمای T2 برابر است با:

diesel

فشار p2

با بدست آمدن حجم در حالت ۲، می‌توان فشار را نیز در این حالت، به شکل زیر بدست آورد.

diesel

دمای T۳

با توجه به این‌که فرآیند ۳-۲، به صورت فشار ثابت اتفاق می‌افتد، بنابراین دما در حالت ۳ را می‌توان با استفاده از قانون گاز ایده‌آل، همانند زیر بدست آورد.

diesel

گرمای اضافه شده به سیکل

در بالا گفتیم که فرآیند فشار ثابت است که تزریق حرارت به سیکل را انجام می‌دهد. از این رو می‌توان با استفاده از رابطه مربوط به انتقال حرارت در فشار ثابت، انتقال انرژی مذکور را بدست آورد. بنابراین مقدار این انتقال حرارت برابر است با:

diesel

راندمان حرارتی سیکل

در بالا ثابت کردیم که راندمان یک سیکل دیزل برابر است با:

diesel

با جایگذاری مقادیر ارائه شده برای هوا در رابطه بالا، راندمان سیکل برابر با مقدار زیر بدست می‌آید.

diesel

جهت بررسی مثال‌های بیشتر مربوط به سیکل دیزل و دیگر‌ سیکل‌های ترمودینامیکی می‌توانید به این لینک مراجعه کنید. هم‌چنین در صورت علاقه‌مندی به مباحث مرتبط در زمینه مهندسی مکانیک می‌توانید از آموزش‌های زیر بهره‌مند شوید:

^^

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

دلیل بی خوابی در میانه های شب چیست؟

۷ شهریور ۱۳۹۷

دلیل بی خوابی در میانه های شب چیست؟

ممکن است چند ساعت بعد از خوابیدن و قبل از اینکه خواب شما کامل نشده است، شما از خواب بیدار شوید و دیگر نتوانید بخوابید. برای خیلی از ما چند دقیقه خواب بیشتر هم می تواند بسیار عالی باشد.

از خواب پریدن در میانه های شب

«بی خوابی در باور عمومی به عنوان ناتوانی در به خواب رفتن شناخته می شود اما اگر یک روتین وقت خواب منظم را دنبال می کنید، احساس خواب آلودگی می کنید، در زمانی مشابه از شب به خواب می روید اما در نیمه های شب از خواب بیدار می شوید و در به خواب رفتن مجدد با دشواری مواجه هستید با پدیده ای به نام “بی خوابی میانی” مواجه هستید.

 

گاهی اوقات این بیدار شدن های شبانه عادی بوده و به مساله خاصی اشاره ندارند.

اگر در میانه های شب از خواب بیدار می شوید اما این شرایط برای شما ناراحت کننده و آزار دهنده نیست، می توانید طی این بازه زمانی بیداری مدیتیشن، مطالعه یا گوش دادن به موسیقی آرامش بخش را مد نظر قرار دهید. وادار کردن خود در به خواب رفتن دوباره بدترین کاری است که می توانید در این شرایط انجام دهید.

 

اگر قصد دارید چیزی مطالعه کنید از نور شمع یا نور کم برای این کار استفاده کنید. خود را در معرض نور آبی تلفن همراه یا نمایشگر رایانه قرار ندهید زیرا در ریتم شبانه روزی شما اختلال ایجاد می کند.

اما اگر به طور مداوم در میانه های شب از خواب بیدار می شوید و صبح روز بعد با احساس خستگی مواجه هستید، برخی دلایل می توانند در پس این رخداد قرار داشته باشند.

 

از دلایل بی خوابی در میانه های شب

بیدار شدن از خواب چند ساعت پیش از این که زنگ هشدار ساعت شما به صدا درآید به واقع شرایطی آزاردهنده است. برای بسیاری از ما چند دقیقه خواب بیشتر نیز می تواند بسیار رضایت بخش باشد. بی خوابی میانی می تواند به واسطه برخی دلایل شکل بگیرد که در ادامه با چند نمونه از آنها بیشتر آشنا می شویم.

 

دلیل بی خوابی در میانه های شب چیست؟

 

افت قند خون

انتخاب های غذایی می تواند با هر جنبه از شرایط سلامت ما مرتبط باشد و توانایی‌مان در تجربه خواب خوب شبانه نیز از این مساله مستثنی نیست.

برخی رژیم های غذایی مانند رژیم غذایی غربی سرشار از کربوهیدرات‌ها و قندهای پالایش شده هستند. حتی مصرف مقدار کمی از این غذاها در طول روز می تواند یک کابوس قند خونی را رقم بزند که موجب بیداری شما در میانه های شب می شود.

 

هورمون استرس کورتیزول نیز در مدیریت قند خون نقش دارد. برای بدن شما، یک تغییر بیش از حد سریع در قند خون می تواند مشابه با یک حمله هراس یا انفجار خشم، ترس یا سرخوردگی احساس شود.

هر زمان که قند خون شما به سرعت افت می کند، همانند پس از خوردن یک دسر شیرین و بزرگ، بدن وارد یک واکنش استرسی می شود و زمانی که این اتفاق در میانه شب رخ می دهد، واکنش استرسی موجب اختلال در خواب شما می شود.

 

یک رژیم غذایی سالم و سرشار از غذاهای کامل پاسخی به این مشکل است اما به عنوان اقدامی سریع می توانید مصرف یک مشت بادام یا یک قاشق کره بادام یا روغن نارگیل را پیش از خواب امتحان کنید.

 

یک واکنش استرس خارج از کنترل

برای بسیاری از ما، جدا شدن کامل از اتفاقاتی که در طول روز تجربه کرده ایم، دشوار است. افکار، وظایف انجام نشده، نگرانی ها و برنامه ریزی ها برای روز پیش‌ رو ما را رها نمی کنند.

اما شما باید نگرانی های خود را برون‌سپاری کنید. پیش از خواب، همه چیز شامل نگرانی ها، فهرست کارهایی که باید انجام شوند، برنامه ها و حتی پرسش ها را یادداشت کنید. از این رو دیگر لازم نیست تا آنها را بارها و بارها در ذهن خود مرور کنید.

 

حدود ۲۰ دقیقه پیش از خواب خود را از هر چیزی، به ویژه دستگاه های الکترونیکی، جدا کنید. از تکنیک های تنفس عمیق استفاده کنید، مدیتیشن انجام دهید، به یک آهنگ آرامش بخش گوش کنید، یا هر کار دیگری که شما را پیش از خواب از اتفاقات روزانه جدا می کند، انجام دهید.

فراگیری نه گفتن به فعالیت هایی که زمان شما را در طول روز بیهوده تلف می کنند، اهمیت دارد و زمانی را برای مطالعه، پیاده‌روی یا هر فعالیتی دیگری که از آن لذت می برید، اختصاص دهید.

 

خستگی بیش از حد

بدن ما به طور طبیعی چند ساعت پس از غروب خورشید برای به خواب رفتن تمایل دارد. همه ما از یک زمان ایده آل برخوردار هستیم و اگر برای چند شب به بدن خود توجه کنید متوجه آن می شوید.

اگر پس از آن زمان ایده آل همچنان بیدار باقی بمانید تجدید انرژی را تجربه خواهید کرد که برای انجام کارها خوب به نظر می رسد اما به واقع احساسی عجیب و غریب را در شما ایجاد کرده و آمادگی شما برای خوابیدن از بین می رود.

 

الکل

برخی افراد برای به خواب رفتن راحت‌تر مصرف نوشیدنی های الکلی را مد نظر قرار می دهند اما الکل در ریتم خواب انسان اختلال ایجاد می کند. در ابتدا شاید به خوابی عمیق فرو بروید اما مصرف نوشیدنی های الکلی اغلب به بیدار شدن های شبانه منجر می شود.

 

داروها

داروهای ضد افسردگی، به ویژه بنزودیازپین‌ها، از جمله داروهای بدنام و مخل خواب انسان هستند. حتی برخی داروهایی که برای بهبود خواب طراحی شده اند، مانند امبین، نیز می توانند اثر منفی بر شرایط خواب انسان داشته باشند. برای ایجاد تغییر در دوز و زمان مصرف داروها همواره با پزشک خود مشورت کنید.

بنابر گزارش بنیاد ملی خواب آمریکا، از دیگر داروهایی که می توانند در شرایط خواب انسان اختلال ایجاد کنند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– مسدودکننده‌های بتا

– کورتیکواستروئیدها

– قرص های سردرد حاوی کافئین

– هورمون های تیروئید

۵ نکته جهت بهبود امنیت سایت –

۷ شهریور ۱۳۹۷

نکات مهم در بالا بردن امنیت وب سایت ( ۵ نکته مهم در داشتن یک سایت امن )

امنیت سایت

امنیت سایت شاید مهم ترین مسئله هر مدیر سایت یا وبمستر باشد،موردی که می تواند کلیه زحمات چندین ساله یک فعالیت و کسب و کار را تحت الشعاع خود قرار داده و تمام رشته ها را برای یک وبمستر پنبه نماید،حال در این مقاله قصد داریم ۵ نکته جهت بهبود امنیت سایت را باز کرده تا با رعایت این موارد بتوانید بر دغدغه های خود فائق آمده و انشالله هیچ گاه از این بخش و مسئله متضرر نشوید.

هدف از مطالعه این مقاله این است تا در پایان بتوانیم با بالا بردن ایمنی و امنیت سایت خودمان اجازه خرابکاری را از هکرها و افراد خرابکار گرفته و آنرا به حداقل میزان خود برسانیم پس با ما همراه شوید تا در پایان امنیت سایت خود را بهبود ببخشید.

۱ – انتخاب میزبان مناسب و ارتباط آن با امنیت سایت

افراد تازه کار کمتر به اهمیت یک میزبان مناسب و ارتباط آن با امنیت توجه می کنند اما حرفه ای ها اصلی ترین فاکتور موجود را در انتخاب میزبان و هاست امنیت قلمداد میکنند.هاست های قدرتمند و با کیفیت از ابزارها و سخت افزارهایی بهره می برند که نفوذ به آنها بسیار سخت تر از هاست های عمدتا اشتراکی سطح پایین است،هاست های کانفیگ شده که برای تعداد محدودی از پایگاه داده تهیه و سوار میشوند می توانند با رصد و بررسی دقیق حرکات مشکوک بلافاصله نسبت به انجام اقدامات لازم جهت مسدودسازی مهاجمان و به حداقل رساندن اقدامات خرابکارانه اقدام نمایند.

۲ – انتخاب یک سیستم مدیریت محتوا

برای اینکه به اهمیت امنیت سایت و ارتباط تنگاتنگ آن با نوع سیستم مدیریت محتوا (CMS And Security ) پی ببریم لازم است از آپدیت شدن های مداوم آن سیستم مدیریت محتوا،آپدیت مداوم افزونه ها جهت رفع باگ های احتمالی،تیم پشتیبانی قدرتمند،وجود مستندات کافی جهت بررسی و ارتقاع امنیت در سیستم های مدیریت محتوا آگاهی های کافی را داشته باشیم.پیشنهاد ما قطعا در رابطه با انتخاب یک سیستم مدیریت محتوا تنها و تنها وردپرس است چرا که نزدیک به ۹۰ درصد وبسایت هایی که از مدیریت محتوا بهره می برند همگی از این سیستم استفاده می کنند.این حجم از جلب اعتماد قطعا بی دلیل رخ نمیدهد.یقیناً مدیران وبسایت های بزرگ با بررسی و انتخابی هوشمندانه به سراغ وردپرس رفته اند و اصلا در کنار سرعت بسیار مناسب فاکتور امنیت یکی از اصلی ترین دلایل انتخاب این سی ام اس توسط وبمستران سراسر دنیاست.

۳ – دیداس و راه های مقابله با آن

یکی از اصلی ترین انواع حملات که بسیار نیز در بین روش های خرابکاری مرسوم است حملات دیداس ( DDOS ) می باشد.جایی که خرابکاران و هکرها با ارسال درخواست های بازدید جعلی موجب مصرف شدن منابع سرور می شوند به طوری که هاست شما دیگر قادر به پاسخگویی به این حجم از درخواست ها و ریکوست ها نخواهد بود.اصلا سایتی که زیر حمله دیداس است به سختی می تواند برای خود میزبان پیدا کند چرا که اکثر هاستینگ ها از پذیرش یک چنین شرایطی سر باز می زنند.

چاره اما چیست ؟

چاره را باید بیشتر در پیشگیری دید نه درمان،هاستینگ های معتیر با کانفیگ های امنیتی و لایه بندی در پذیرش درخواست های بازدید می توانند درخواست های جعلی را از بازدیدهای واقعی تمیز داده و آنهایی که مشکوک به حمله هستند را مسدود نمایند. راه دیگر استفاده از CDN هاست تا بتوان با محافظت از ورودی های کاربران تنها به کاربران واقعی اجازه بازدید از سایت را داد و به این ترتیب امنیت سایت را تا حد بسیار بالایی تضمین نمود.می بایست جهت حصول اطمینان از مقاوم بودن هاست و میزبان در مقابل حملات دیداس در هنگام تهیه میزبان روی این مسئله بیشترین حساسیت ممکن را به خرج داد و با وسواس هر چه تمام نسبت به راهکارهای امنیتی و لایه های موجود امنیتی در هاستینگ پرس و جوهای لازم را به عمل آورد.

۴ – تنظیمات امنیتی و فعال نمودن آنها جهت ارتقاء هر چه بیشتر امنیت سایت

وردپرس جهت جلوگیری دسترسی های حساس در فایل ها و پوشه های مهم امکان تعیین این دسترسی ها را از طریق فایل Htaccess به کاربران می دهد و شما می توانید با وارد نمودن کدهایی که از قبل تعیین شده اند مشخص نمائید که چه فایل هایی از دید عموم مخفی بماند.نصب افزونه های امنیتی شناخته شده مانند All In One WP Security و یا Themes Security می تواند با تنظیمات مورد نظر شما با چند کلیک امنیت سایت وردپرسی شما را تا حد بسیار بالایی تضمین نماید.استفاده نکردن از افزونه هایی که با نسخه وردپرس شما سازگار نیست،عدم استفاده از قالب های نامعتبر،قرار دادن پرمیشن های امن برای فایل ها و پوشه های مهم،تغییر نام پیشوند پایگاه داده،تعیین نام کاربری و پسورد امن برای مدیریت،تغییر مسیر مدیریت وردپرس،محدود کردن تعداد دفعات تلاش برای ورود به مدیریت و … همه و همه می توانند در امنیت هر چه بیشتر سایت وردپرسی شما موثر باشد.

در حال حاضر مراجع و سایت های زیادی هستند که آموزش ارتقاء امنیت وردپرس را به رایگان برای شما تهیه و ارائه می کنند مانند مکانیک وردپرس،همیار وردپرس و یا پاتوق وردپرس

۵ – بک آپ گیری منظم تضمین کننده امنیت سایت شماست

شاید بتوان بک آپ را با بیمه مقایسه کرد.در دنیای حقیقی بیمه ها تضمین میکنند که در صورت رخ دادن هر مشکلی خواهند توانست جبران خسارات شما را تا حد بالایی انجام دهند اما در دنیای مجازی چه راهکاری می تواند باز پس گیری و جبران یک خرابکاری احتمالی را تضمین نماید؟قطعا تهیه بک آپ و پشتیبان مرتب و با یک ترتیب زمانی مشخص می تواند خیال شما را از بابت مشکلات احتمالی راحت کند.برای مثال فرض کنید سایت شما هک و تمام مطالب و محتوای شما از روی سایت پاک شد،چطور می توانید به تمامی محتوای سایت خود مجدد دسترسی داشته باشید؟اگر پشتیبان شما امروز تهیه شده باشد می توانید بدون هیچ دغدغه ای و با خیال راحت به برگرداندن بک آپ خود اقدام نمایید اما اگر این مورد امکان پذیر نباشد شاید به خداحافظی شما از فعالیت چند ماهه یا چند ساله تان بیانجامد که حتی تصورش هم می تواند لرزه به تن مدیران سایت ها بیاندازد.

نتیجه گیری پایانی در مورد مقاله امنیت سایت :

امنیت کلیدواژه ای است که چه در دنیای حقیقی و چه در دنیای مجازی نمیتوان ضرورت وجود آنرا کتمان نمود،برای رسیدن به آن می بایست تا میتوانید تلاش کنید تا یک میزبان خوب و مسئولیت پذیر و با سابقه تهیه نمایید.تهیه بک آپ منظم و استفاده از یک افزونه بک آپ مانند BackUpWordPress که امکان ارسال بک آپ های خودکار به ایمیل شما را نیز می دهد می تواند کار و خیال شما را از بابت پشتیبان راحت نماید. یک مدیر هوشمند به همه چیز هوشمندانه نگاه میکند و با سهل انگاری نتیجه زحمات خود را به باد نمی دهد.

توصیه میکنیم تمامی موارد گفته شده را حتما در ابتدای شروع به کار یک سایت مورد نظر قرار دهید و همواره نسبت به آن حساس باشید چرا که تغییرات اساسی بعضا به از دست رفتن جایگاه سایت شما در موتورهای جستجو خواهد انحامید هر چند موقتی…

امیدواریم تلاش ما جهت ارائه این مقاله به بهبود امنیت سایت شما بیانجامد و هیچ گاه دچار مشکلات و معضلات امنیتی نشوید.

این مقاله سراسر تخصصی بوده و کاری است از وبسایت ای سوال و امیدواریم بازنشر آن را با ذکر نام و آدرس وبسایت ای سوال انجام دهید.

با اطمینان خرید کنید …

 • ای – سوال دارای ۷ سال سابقه در ارائه نمونه سوالات استخدامی
 • اولین و تنها وبسایت استخدامی دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
 • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
 • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی (مجموعه بسیار کامل)

۷ شهریور ۱۳۹۷

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی | تولید شده برای آزمون ۹۷سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی

با عرض ادب و احترام، توجه تمام داوطلبان عزیز آزمون استخدامی تامین اجتماعی را به مطالبی که در این بخش از سایت نوشته ایم جلب می نماییم که به معرفی یک محصول ارزشمند برای شغل کارشناس امور اداری این سازمان پرداخته شده است و حتما آنرا وراد برنامه های مطالعاتی خود نمایید این محصول مجموعه کامل سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی نام دارد که در بین تمام محصولات منشر شده از همه جا کامل و استاندارد تر است که در ادامه متوجه این موضوع خواهید شد.

تیم تهیه سوالات و تولید محتوا تاپ سوال با بکارگیری نیروی کاری خود سعی نموده است که مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی را با تمام مواد امتحانی بخش های عمومی و تخصصی در دسترس داوطلبان قرار دهد تا کاملترین منبع مطالعاتی را برای آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی شغل کارشناس امور اداری که با کد ۱۲۳ معرفی شده است را مورد استفاده قرار دهند که بر این باوریم مطالعه مجموعه سوالات تدارک دیده شده می تواند به برداشتن گامی بلند و محکم در راستای قبولی و استخدام این سازمان کمک نماید.

مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی / آپدیت شده برای آزمون ۹۷

در آزمون کارشناس امور اداری سازمان تامین اجتماعی داوطلبان رشته های مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، بازرگانی و بیمه ، علوم اقتصادی و … می توانند شرکت نمایند و این پیشنهاد را داریم که منبع کامل مطالعه نمایید تا دانش و توان علمی خود را بهبود ببخشید و بهترین انتخاب خود یعنی دریافت مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی وب سایت تاپ سوال را به هیچ وجه از دست ندهید.

done_allمواد امتحانی آزمون استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی سال ۹۷ (عمومی و تخصصی) :

مواد عمومی آزمون کارشناس امور اداری : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ، استعداد و هوش

مواد تخصصی آزمون کارشناس امور اداری : روش تحقیق ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، اصول مدیریت ، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ، حقوق اداری ، قانون کار،قانون تامین اجتماعی

graphic_eqآنچه که در مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی قرار داده شده :

۱- بسته تخصصی مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی :

سوالات تخصصی روش تحقیق (به تعداد ۱۴۵ عدد به همراه پاسخنامه)

سوالات تخصصی آمار و کاربرد آن در مدیریت (به تعداد ۲۴۰ عدد به همراه پاسخنامه)

سوالات تخصصی اصول مدیریت (به تعداد ۲۵۰ عدد به همراه پاسخنامه)

سوالات تخصصی مدیریت منابع انسانی (به تعداد ۲۶۵ عدد به همراه پاسخنامه)

سوالات تخصصی مدیریت رفتار سازمانی (به تعداد ۲۷۰ عدد به همراه پاسخنامه)

سوالات تخصصی حقوق اداری (به تعداد ۱۸۰ عدد به همراه پاسخنامه)

سوالات تخصصی قانون کار ، قانون تامین اجتماعی (به تعداد ۱۶۱ عدد به همراه پاسخنامه)

۲- بسته عمومی مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی :

۳۴۵ عدد نمونه سوال عمومی زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخ نامه

۲۷۰ عدد نمونه سوال عمومی معارف اسلامی به همراه پاسخ نامه

۲۸۵ عدد نمونه سوال عمومی زبان انگلیسی عمومی به همراه پاسخ نامه

۲۳۰ عدد نمونه سوال عمومی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (ICDL) به همراه پاسخ نامه

۲۵۰ عدد نمونه سوال عمومی ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخ نامه

۳۲۵ عدد نمونه سوال عمومی اطلاعات عمومی به همراه پاسخ نامه

۲۰۰ عدد نمونه سوال عمومی استعداد و هوش به همراه پاسخ نامه

۳- بسته دفترچه های مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی :

اصل دفترچه سوالات بخش عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی مربوط به سال ۹۳ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات بخش عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی مربوط به سال ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات بخش عمومی اولین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مربوط به خرداد ماه سال ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات بخش عمومی دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مربوط به اسفند ماه سال ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات بخش عمومی سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مربوط به آبان ماه سال ۹۵ به همراه پاسخنامه

۴- بسته جزوات مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی :

جزوه کامل و بسیار ارزشمند قوانین و مقررات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی که به موضوعاتی همچون تعاریف ، ارکان و تشکیلات ، منابع درآمد ، مقررات مالی ، حوادث و بیماری ، از کارافتادگی ، باز نشستگی و … می پردازد.

جزوه کامل معرفی و آشنایی با سازمان تامین اجتماعی شامل مباحث اساسنامه این سازمان ، ارکان سازمان تامین اجتماعی به همراه توضیحات هر کدام ، تشکیلات ، وظایف ، تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی ، امور بیمه شدگان ، خدمات عمومی و رفاه و …

جزوات استخدامی دروس عمومی زبان و ادبیات فارسی (۱۳۶ صفحه) ، احکام و معارف اسلامی (۵۲ صفحه) ، مهارت های هفت گانه (۲۵۰ صفحه) ، آمار و ریاضیات (۱۴۱ صفحه) ، زبان انگلیسی (۱۴۰ صفحه) که حتما مطالعه نمایید تا براحتی به سوالات این بخش پاسخگو باشید.

تیم متخصص تاپ سوال در تهیه مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی تمام سعی خود را کرده تا بهترین و کاملترین مجموعه مطالعاتی ممکن این شغل را ارائه دهد و امیدواریم با دریافت آن خود را به مرز حداکثری برسانید و مسیر استخدام خود را در سازمان تامین اجتماعی هموارتر نمایید نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه در تهیه این مجموعه از تجربیات داوطلبان آزمونهای گذشته این سازمان استفاده شده است.

تاپ سوال بعنوان انتخاب سوال جویان موفق آزمون های استخدامی همیشه سعی کرده مجموعه سوالات با کیفیت و خوانا و همین طور بسیار کارآمد را در دسترس داوطلبان قرار دهد تا از مجموعه سوالات دریافتی رضایت کامل داشته باشید.

مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی کاملترین مجموعه ممکن

با مطالعه مجموعه سوالات کارشناس امور اداری پیش به سوی استخدام

سازمان تامین اجتماعی

آنها که مانع تابش نور هنر و خرد می شوند کنار روند/ همه برگزیدگان

۷ شهریور ۱۳۹۷

مراسم اختتامیه سومین جشنواره فیلم «سلامت» شامگاه سه شنبه ۶ شهریور با اجرای محمد سلوکی در تالار وحدت برگزار شد. در ابتدای این مراسم پس از پخش کلیپی از زنده یاد عزت الله انتظامی، جوایز سازمان های مردنهاد اهدا شد.

در این بخش کتایون ریاحی که برای اهدای اولین جایزه روی صحنه آمده بود، عنوان کرد: اتفاق زیبایی که کم کم شکل می گیرد پیوند علم و هنر است و امیدوارم این موضوع بشریت را سامان دهد.

در این بخش جایزه بنیاد نیکوکاری کمک به «زبان بی زبانی» ساخته جواد حبیب پور اهدا شد. همچنین حمید فرخ نژاد جایزه انجمن ام اس را به «سوگند بقراط» ساخته حسین کاکاوند اهدا کرد.

کاکاوند پس از دریافت جایزه اش گفت: شاید جامعه سال های نود تا نود و دو را فراموش کرده باشد اما ما بیماران ام اس آن را به یاد داریم زیرا در آن سال های تهیه دارو برای بیماران ممکن نبود. من ۱۰ سال است مبتلا به ام اس هستم و دیگر امثال من دغدغه تهیه دارو را نداریم چراکه در این زمینه وزارت بهداشت بسیار تلاش کرده است. انجمن شرایط سختی دارد و من جایزه نقدی ام را به بچه های ام اس تقدیم می کنم تا باری از روی دوش این بچه ها برداشته شود.

جایزه انجمن اوتیسم به «اختلالی به نام اوتیسم» ساخته بیژن همدرسی، «مامان» و «دست های آبی» اهدا شد.

همدرسی پس از دریافت جایزه اش گفت: این دومین فیلم من درباره اوتیسم است و خوشحالم توانستم صدای بچه های اوتیسم را به گوش مردم برسانم.

در بخش جایزه انجمن اخلاق پزشکی ایران، حمیدرضا نمازی عضو این انجمن روی صحنه آمد و بیان کرد: همیشه باید بر این نکته تاکید کرد که درب سلامت بر پاشنه اخلاق می چرخد. هدف این انجمن این است که اخلاق را در رفتار حرفه ای پزشکان نشان دهد.

وی سپس جایزه این انجمن را به فیلم کوتاه «قصه ای در نزدیکی ما» ساخته مجتبی کرم پور اهدا کرد. کرم‌پور پس از دریافت جایزه اش گفت: معلولان نیازی به ترحم ندارند بلکه آنها می خواهند ما از آنها حمایت کنیم.

در ادامه مراسم جوایز دیگر بخش های به شرح زیر اعلام شد.

جایزه بخش مسابقه آثار تلویزیونی:

لوح تقدیر این بخش به سلما افکاری برای فیلم «ماهی بادکنکی» رسید.

تندیس سوم این بخش به علی زاهدی برای فیلم «طبیب» تعلق گرفت. زاهدی بیان کرد: ما سلامت مردم را به پول نفروختیم و از این موضوع خوشحالم.

جایزه دوم این بخش هم به هادی امیری و رها فرجی برای فیلم «جنگل دامون» رسید.

عطیه عطارزاده برای فیلم «روان سفید» جایزه اول این بخش را از آن خود کرد.

در بخش دیگر از این مراسم بزرگداشت مینو محرز پزشک بیماری های عفونی برگزار شد. برای بزرگداشت وی مرضیه برومند و کتایون ریاحی روی صحنه آمدند.

مینو محرز در این بخش عنوان کرد: من هرکاری کردم وظیفه ام است چراکه من عاشق سلامت جوانان و عاشق ایران هستم.

ریاحی هم ضمن اهدای هدیه ای به مینو محرز گفت: دکتر محرز پدیده پزشکی است و ما به او افتخار می کنیم. جالب است که بگویم حدود ۱۵ سال پیش خانم دکتر جان برادر من را دو بار نجات داد؛ یکی موقعی که قرار بود قطع عضو شود و یکی زمانی که ممکن بود دیگر در این دنیا نباشد.

در ادامه محمدهادی ایازی معاون وزارت بهداشت اظهار کرد: ما دو شعار را در این جشنواره با نام «سلامت برای همه» و «اجتماعی شدن سلامت» داشتیم که جامعه هنری در تحقق این موضوعات بسیار می توانند کمک کنند.

وی خطاب به کیانوش عیاری گفت: شما برای اولین بار فیلمی درباره پیوند عضو ساختید و چقدر خوب می شود اگر فیلمی درباره ایدز ساخته شود چراکه ممکن است افراد دچار بیماری های شوند که علت آن نداشتن اطلاعات باشد.

جایزه بخش مستند:

لوح تقدیر و جایزه ویژه دبیر به شهره کشاورز شخصیت فیلم مستند «مامان» تعلق گرفت.

لوح تقدیر دیگر به یاسر خیر برای فیلم «آهستگی» رسید.

لوح تقدیر دیگری هم به فرهاد بردبار برای «فیلم مردی که با خرگوش می رود» تعلق گرفت.

جایزه سوم این بخش به صورت مشترک به فضل الله طاری برای فیلم «پیش از سی سالگی» و الهام آقالری برای «شهر زیبای من» اهدا شد.

جایزه دوم به محسن استادعلی برای فیلم «زنانگی» رسید.

جایزه اول هم به محسن علی دادی برای فیلم «ده برابر» اهدا شد.

طاری در این بخش گفت: دلار یازده هزارتومان شده است و وقتی ما این فیلم را می ساختیم کمپی که از آسیب دیده ها حمایت می کرد به دلیل مسایل اقتصادی تعطیل شد. باید پرسید این آسیب دیده ها حالا کجا هستند. به نظرم جامعه پزشکی باید بیشتر به صورت رایگان در این شرایط کار کند.

وی عنوان کرد: فیلم من پژوهش سنگینی داشت و همسرم در آن دخیل بود و این جایزه را به او تقدیم می کنم.

محسن علی دادی هم بیان کرد: بخش زیادی از مردم به کلکسیون بیماران روانی تبدیل شده اند و امیدوارم سلامت روان جدی گرفته شود.

بخش مسابقه آثار کوتاه دانشجویی:

لوح تقدیر این بخش به مینا باغبانی برای فیلم «آقا گرگه» اهدا شد.

جایزه سوم این بخش به مهدی یوسفعلی برای فیلم «دلقک ها» رسید.

جایزه دوم هم به علی بناییان برای فیلم «برای فروش» رسید.

جایزه اول به کتایون پرمر و محمد روحبخش برای فیلم «تو هنوز اینجایی» تعلق گرفت.

بهترین فیلم کوتاه داستانی:

لوح تقدیر این بخش به صادق سهرابی برای فیلم «کوگ» رسید. سهرابی پس از کسب جایزه اش بیام کرد: من از جایی می آیم که آفتاب از آنجا به ایران عزیز می تابد. شاید در این مدت رسانه ها تصویر واقعی از سیستان و بلوچستان نشان نداده اند پس آمدم تا صدای سیستان و بلوچستان باشم و بگویم ما مرزدار هستیم و خواهشم این است که مستندسازان واقعیت سیستان را نشان دهند. سیستان و بلوچستان امن است این منطقه را دوست داشته باشید.

لوح تقدیر دیگری به آرمان فیاض برای فیلم «مانیکور» اهدا شد.

جایزه سوم به امیرحسین کرمی برای فیلم «قرص برنج» رسید.

جایزه دوم این بخش به فاطمه احمدی برای فیلم «دریای تلخ» تعلق گرفت.

جایزه اول این بخش هم به علی اسداللهی برای فیلم «اختلاف» رسید.

در بخش دیگر از این مراسم سالار عقیلی خواننده سنتی به اجرای چند قطعه موسیقی پرداخت.

در ادامه مراسم بزرگداشت کیانوش عیاری برگزار شد.

در این بخش مهدی هاشمی بازیگر سینما روی صحنه آمد و بیان کرد: چقدر خوب است وقتی کلمه سلامتی را می شنویم. خوشحالم که اینجا هستم و تشکر می کنم از دکتر بقراط تا مادربزرگم که به صورت سنتی ما را مداوا می کرد.

وی در ادامه از حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت هم برای قدردانی از کیانوش عیاری دعوت کرد. او خطاب به وزیر بهداشت گفت: شما استیضاح شدنی نیستید مگر اینکه وضعیت دارو آنقدر خراب تر بشود که این اتفاق بیفتد.

در این بخش از کیانوش عیاری تجلیل شد و در همین بخش جایزه استاد تصویر به مهدی هاشمی برای ایفای نقش در سریال «دکتر قریب» اهدا شد.

سپس وزیر بهداشت گفت: یکی از کسانی که جایش اینجا خالی است افشین یداللهی است. روح او شاد. یاد و خاطره عزت الله انتظامی را هم گرامی می داریم ایشان چشم هایشان را به من سپرده بودند و از یکی از جملات او خوشم می آمد؛ او می گفت دوست دارم وقتی به عقب بر می گردم هیچوقت حسرت نخورم بنابراین خوب است انسان در پایان به این افتخار کند که چه چیزی آموخته و برای کشورش افتخار آفریده است.

وی عنوان کرد: از تمام کسانی که به ما کمک کردند این جشنواره را برگزار کنیم تشکر می کنم چراکه باعث شدند جشنواره مسیر تکامل خود را طی کند.

جایزه آثار سینمایی:

لوح تقدیر این بخش به عباس امینی برای فیلم «هندی و هرمز» رسید.

جایزه بهترین فیلم به طور مشترک، یکسان و به ترتیب الفبا به مسعود جعفری جوزانی برای فیلم «پشت دیوار سکوت»، بهروز شعیبی برای فیلم «دارکوب» و حمید نعمت‌الله برای فیلم «شعله ور» رسید.

نعمت‌الله در سخنانی گفت: فکر می کنم عقلانیت شرط مشترک ما هنرمندان و متخصصان است و امیدوارم هرکسی که مانع تابش نور هنر و خرد می شود، کنار برود.

جایزه ویژه این جشنواره برای فیلم عاری از دخانیات به فیلم «خجالت نکش» ساخته رضا مقصودی اهدا شد.

مقصودی در پایان این مراسم عنوان کرد: بعد از نمایش فیلمم عده ای به من مراجعه کردند و گفتند دوست دارند صاحب فرزند شوند البته منظور من در فیلم برتری کیفی انسان ها است نه کمی، فکر می کنم وزارت بهداشت مسئولیت کیفی شدن جمعیت را برعهده دارد.

تراز سفیدی یا White Balance – راهنمای مقدماتی برای افراد مبتدی

۳۱ مرداد ۱۳۹۷


تعداد بازدید ها:
۱

اگر مطلب مفاهیم مقدماتی عکاسی به زبان ساده بلاگ عیدی یا مطالب دیگر را در این زمینه مطالعه کرده باشید احتمالاً با اصطلاح تراز سفیدی مواجه شده‌اید. اما اگر همچنان در مورد این اصطلاح و معنای آن دچار شک و تردید هستید، پیشنهاد می‌کنیم در ادامه این متن با ما همراه باشید تا به طور دقیق آن را برای شما توضیح دهیم. در این راهنما هر آنچه باید در مورد تراز سفیدی بدانید را بازگو خواهیم کرد و توضیح می‌دهیم که چه تفاوت‌های زیادی می‌تواند در عکس‌های شما ایجاد کند.

تراز سفیدی چیست؟

استفاده از تراز سفیدی صحیح برای دستیابی به رنگ‌های با ظاهر طبیعی در عکس‌ها امری کاملاً ضروری است. شاید تاکنون دیده باشید که برخی عکس‌ها در فضای داخلی، بسیار زرد به نظر می‌رسند. دلیل این مسئله تراز سفیدی تصویر است. در تصویر زیر تراز سفیدی به درستی تنظیم نشده است.

همان عکس با تراز سفیدی صحیح به صورت زیر خواهد بود.

توجه کنید که تصویر نخست جه قدر نارنجی‌تر بود و نوار نقره‌ای پیرامون پایه لنز تا چه حد غیر طبیعی جلوه می‌کرد. با این که عکس ممکن است به اصلاح‌های دیگری نیاز داشته باشد، اما بهبود تراز سفیدی همچنان تأثیر مثبت خود را نشان داده است.

اگر در حالت کاملاً خودکار (full Auto) عکاسی می‌کنید و یا در حالت دستی و با تراز سفیدی خودکار عکس می‌گیرید، در واقع تصمیم‌گیری در مورد تراز سفیدی را در اختیار دوربین قرار داده‌اید. اگر در محیط فضای باز هستید، اغلب دوربین‌ها می‌توانند تنظیم صحیحی در این مورد داشته باشند. برخی اوقات عکس‌های داخلی در صحنه‌های پیچیده باعث می‌شوند که دوربین گیج شود و نتواند تراز سفیدی صحیحی را انتخاب کنند.

با استفاده از ترازهای سفیدی از پیش تنظیم شده یا تنظیم سطح آن می‌توانید کیفیت عکس‌های خود را افزایش دهید. تراز سفیدی تنظیمی است که می‌تواند کیفیت درک شده یک عکس را به مقدار زیادی بهبود بخشیده یا خراب‌تر کند. در ادامه چگونگی تغییر آن را بیشتر توضیح داده‌ایم.

تراز سفیدی: رنگ از پیش تنظیم شده

اگر بخواهید خودتان تراز سفیدی را تغییر دهید، در اغلب دوربین‌ها می‌توانید از پیش‌تنظیم‌های (preset) دوربین استفاده کنید. کافی است preset مطابق محیط خود را انتخاب کنید تا همه چیز به طور خودکار تنظیم شود.

رایج‌ترین پیش‌تنظیم‌ها به صورت زیر هستند:

 • نور روز (Daylight)
 • سایه (Shade)
 • ابری (Cloudy)
 • تنگستن (Tungsten)
 • فلورسنت (Flourescent)
 • فلاش (Flash)
 • سفارشی (Custom)
 • کلوین (Kelvin)

نورهای خارجی

پیش‌تنظیم نور روز در زیر نور شدید آفتاب در محیط‌های باز به خوبی عمل می‌کند. از این پیش‌تنظیم می‌توان در هر صحنه‌ای که نور طبیعی دارد، مثلاً میز کنار پنجره استفاده کرد. این تنظیم در صحنه‌هایی که نور مصنوعی وجود دارد به دسترس عمل نمی‌کند.

پیش‌تنظیم Shade نیز مانند نور روز در محیط باز و با نور طبیعی و همچنین در محیط‌هایی که سایه‌های زیادی وجود دارند، بهترین نتیجه را ارائه می‌کند. اگر در عکس‌هایتان، ترکیبی از سایه و نور آفتاب وجود دارد، بسته به این که اغلب صحنه در کدام حالت قرار دارد، تنظیم مربوطه را انتخاب کنید.

پیش‌تنظیم ابری در مواردی بهترین عملکرد را دارد که گرچه نور زیادی وجود دارد؛ اما ابرها مانع تابش مستقیم نور آفتاب هستند و یا در یک روز کاملاً ابری مشغول عکاسی هستید.

نورهای داخلی

پیش‌تنظیم تنگستن در زیر نورپردازی‌های داخلی با لامپ‌های تنگستن (رشته‌ای) بهترین عملکرد را دارد. در واقع از این تنظیم در زیر نورهای مصنوعی زرد رنگ استفاده می‌شود؛ اما به هر حال قبل از استفاده باید مورد آزمایش قرار گیرد.

تنظیم تراز سفیدی در نورپردازی با لامپ‌های فلورسنت (مهتابی) کار دشواری است. تنظیمات فلورسنت در برخی موارد در این صحنه‌ها خوب عمل می‌کنند؛ اما در موارد دیگر خوب نیستند. نورهای فلورسنت دمای نور خروجی متفاوتی دارند. حتی یک لامپ واحد می‌تواند در موقعیت‌های مختلف، دماهای نور متفاوتی تولید کند. از پیش‌تنظیم فلاش باید هنگام کار با فلاش‌های اکسترنال استفاده کنید.

پیش‌تنظیم سفارشی این امکان را فراهم کرده است که به دوربین بگویید چه چیزی در صحنه سفید است و بدین ترتیب دوربین بهترین تراز را محاسبه می‌کند. در نهایت تنظیمات کلوین اجازه می‌دهد که به طور دقیق تراز سفیدی را تعیین کنید. این پیش‌تنظیم‌ها در اغلب موارد نتایج مناسبی ارائه می‌کنند و در مواردی که تراز سفیدی خودکار پاسخگو نیست، ارزش بالایی دارند.

تراز سفیدی: رنگ بر حسب کلوین

اگر می‌خواهید کنترل کاملی بر روی تراز سفیدی داشته باشید، می‌توانید سطح دقیق آن را تعیین کنید. این مقدار بر حسب کلوین (K) اندازه‌گیری می‌شود.

وقتی از یک تراز سفیدی از پیش تنظیم شده استفاده می‌کنید، در واقع دوربینتان سطح کلوین را در پس‌زمینه تغییر می‌دهد. هر پیش‌تنظیم یک سطح کلوین از قبل تنظیم شده را اعمال می‌کند.

کلوین‌ها در مقیاسی بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ اندازه‌گیری می‌شوند. در ادامه فهرستی از برخی سطوح کلوین برای منابع نوری مختلف ارائه شده است:

 1. نور سفید نرم: ۲۷۰۰ کلوین. نور سفید بسیار نرم با رنگ زرد.
 2. سفید سرد: ۴۱۰۰ کلوین. این سفید زننده‌تر است و نسبت به نور سفید نرم، سفیدی بیشتری دارد.
 3. نور روز: ۵۴۰۰ کلوین. این سطح سفیدی نور روز است و ممکن است کمی ته رنگ آبی داشته باشد.

تنظیم دستی سطح تراز سفیدی بهترین نتیجه را دارد، به خصوص اگر استفاده از مقادیر از پیش تنظیم شده نتایج رنگی مناسبی ارائه نکنند.

تغییر دادن تراز سفیدی در آدوب لایت‌روم

اگر عکسی را با تنظیمات نادرست تراز سفیدی گرفته‌اید، می‌توانید در طی فرایندی ساده این تنظیمات را در نرم‌افزار آدوب لایت‌روم اصلاح کنید. اگر با عکس‌های RAW کار می‌کنید، می‌توانید تراز سفیدی را بدون هیچ عواقب منفی تغییر دهید.

عکس‌های RAW داده‌های بیشتری نسبت به تصاویر JPG در خود ذخیره می‌کنند و تغییر دادن بعدی تراز سفیدی در این عکس‌ها دقیقاً مانند آن است که عکس خود را با تراز سفیدی متفاوتی گرفته باشید.

اگر همچنان به قدرت عکس‌های RAW پی نبرده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم مطلب «فرمت RAW چیست» را مطالعه کنید. می‌توانید تنظیمات تراز سفیدی را در ماژول Develop لایت‌روم در بخش بالای پنل Basic مشاهده کنید.

اگر مشغول ویرایش تصاویر RAW هستید، منوی بازشدنی در بخش راست-بالای پنل تراز سفیدی شامل چند پیش‌تنظیم برای تراز سفیدی است. این پیش‌تنظیمها شبیه همان‌هایی هستند که در دوربین شما وجود دارند. انتخاب پیش‌تنظیمهای متفاوت برای تراز سفیدی در اغلب موارد یک نقطه شروع محسوب می‌شود و ممکن است به دستکاری‌های بیشتری برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز داشته باشید. اگر تصاویر JPG را ویرایش می‌کنید، نمی‌توانید پیش‌تنظیم‌های تراز سفیدی را انتخاب کنید.

با استفاده از اسلایدر Temperature می‌توانید تراز سفیدی تصویر خود را به سطح دقیق کلوین موردنظرتان تغییر دهید. با کشیدن اسلایدر به سمت چپ تصویر آبی‌تر (سردتر) می‌شود و با کشیدن به سمت راست تصویر زردتر (گرم‌تر) می‌شود.

در زیر اسلایدر دما یک اسلایدر به نام Tint وجود دارد که امکان تنظیم دقیق رنگ تراز سفیدی را فراهم می‌سازد. این گزینه ظریف‌تر از اسلایدر دما است، اما به همان اندازه کارآمد است. اگر آن را کاملاً به سمت چپ بکشید رنگ سبز بیشتری به تراز سفیدی اضافه می‌شود و اگر به انتهای راست بکشید، رنگ بنفش بیشتر به تصویر اضافه می‌شود.

نتیجه‌گیری

اینک که همه چیز را در مورد تراز سفیدی می‌دانید، مانعی بر سر بهبود دادن کیفیت عکس‌هایتان وجود ندارد. پیشنهاد می‌کنیم از این مطلب بلاگ عیدی برای بهبود سرعت کار با نرم‌افزار آدوب لایت‌روم بهره بگیرید. اگر قصد دارید علاوه بر تراز سفیدی از جنبه‌های دیگر نیز عکس‌های خود را بهبود بخشید می‌توانید از این آموزش کمک بگیرید.

اگر این نوشته مورد توجه شما قرار گرفته است، احتمالاً به موارد زیر نیز علاقه‌مند خواهید بود:

==

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

پیش‌تنظیم (Preset) سفارشی در آدوب پریمیر پرو – راهنمای جامع به زبان ساده

۳۱ مرداد ۱۳۹۷


تعداد بازدید ها:
۰

آیا تاکنون با موقعیتی مواجه شده‌اید که مجبور باشید یک سری وظایف تکراری را در نرم‌افزار آدوب پریمیر پرو انجام دهید؟ آیا در اغلب موارد از این که زمان خود را به جای چالش‌های سرگرم‌کننده و خلاقانه در مسیر تولید ویدئو، صرف ویرایش‌های خسته‌کننده و اجباری می‌کنید، ناراحت هستید؟

نرم‌افزار پریمیر پرو پیش‌تنظیم‌هایی دارد که روشی عالی برای خودکارسازی وظایف تکراری هستند. بدین ترتیب می‌توانید از زحمت کارهای تکراری آزاد شده و وقت خود را صرف جنبه‌های خلاقانه‌تر ویرایش ویدئو بکنید. در این راهنما هر آنچه باید در این مورد بدانید را گردآوری کرده‌ایم.

کار با جلوه‌های (Effects) مختلف در پریمیر پرو ممکن است نیاز به توان محاسباتی بالایی داشته باشد و لذا در صورتی که در چنین مواردی با کندتر شدن رایانه‌تان مواجه می‌شوید، پیشنهاد می‌کنیم مطلب مربوط به «ویرایش آفلاین» بلاگ عیدی را مطالعه کنید.

چرا باید از پیش‌تنظیم‌های جلوه‌ها در پریمیر پرو استفاده کنیم؟

پیش‌تنظیم‌های جلوه‌ها باعث صرف جویی زمانی زیادی می‌شوند. اگر یک ویرایشگر ویدئو یا تولیدکننده محتوای ویدئویی آنلاین باشید، احتمالاً ده‌ها جلوه یا وظایف ویرایشی متداول دارید که باید روی هر ویدئو اعمال کنید. با استفاده از پیش‌تنظیم‌های جلوه‌های ویدئویی می‌توانید گردش کار خود را سرعت ببخشید و آن را به یک فرایند تک کلیکی تبدیل کنید. در ادامه برخی وظایف ویرایشی رایج را که اکثر ادیتورها در مورد اغلب ویدئوهایشان استفاده می‌کنند ارائه کرده‌ایم:

 • به‌کارگیری EQ، فشرده‌سازی و تنظیم گین (gain) صدای روی ویدئو
 • استفاده از برش ۳۰۰ HZ باریک بر روی موسیقی پس‌زمینه
 • انیمیت کردن فریم‌های کلیدی برای چرخش، تغییر مقیاس و موقعیت

هر کدام از این ویرایش‌ها تنها به چند دقیقه زمان نیاز دارند؛ اما در طی زمان کلی ویرایش یک ویدئو، ممکن است در نهایت ساعت‌ها زمان شما را به خود اختصاص دهند. گرچه این عبارت کلیشه‌ای است، اما باید تکرار کنیم که وقتی از ویرایش ویدئو صحبت می‌کنیم، «زمان، پول است» و ذخیره‌سازی دو یا سه ساعت در مورد هر ویدئو باعث بهبود زمانی و بهره‌وری زیادی در طی دوره‌های کاری هفتگی و ماهانه می‌شود.

چگونه پیش‌تنظیم‌هایی ایجاد کنیم؟

برای این که بتوانیم پیش‌تنظیم‌هایی برای خودمان ایجاد کنیم باید از پنل Effect Controls استفاده کرده و یک ویرایش ابتدایی اجرا کنیم. این تنظیم می‌تواند یک تغییر سرعت، یک گذار (Transition) خلاقانه و یا حتی افزایش صدا باشد. در این مثال ما از جلوه Corner Pin استفاده کرده‌ایم:

ایجاد یک پیش‌تنظیم از هر جلوه منفرد، کار بسیار ساده‌ای است. بر روی نام آن جلوه در پنل Effect controls راست کلیک کنید و گزینه Save Preset را انتخاب کنید.

از شما خواسته می‌شود که نام و توضیح پیش‌تنظیم را وارد کنید. متن مرتبطی را وارد کنید و Type را به صورت پیش‌فرض یعنی Scale رها کنید. در نهایت OK را بزنید تا کار به پایان برسد. اینک اولین پیش‌تنظیم شما در کمتر از ۳۰ ثانیه کامل شده است.

اگر بخواهید چندین جلوه را در یک پیش‌تنظیم ذخیره کنید، می‌توانید دکمه Command را در مک و دکمه Control را در ویندوز نگه دارید و بر روی چند جلوه کلیک کنید. وقتی که جلوه‌ها را انتخاب کردید به رنگ خاکستری در می‌آیند.

زمانی که موعد استفاده از پیش‌تنظیم فرا رسید، باید پنل Effects را در منوی Window > Effects انتخاب کنید. پوشه Presets را باز کنید و یا از نوار جستجو برای یافتن پیش‌تنظیم استفاده کنید.

پیش‌تنظیم مورد نظر خود را بگیرید و روی کلیپ تایملاین رها کنید. همچنین می‌توانید کلیپ را انتخاب کنید و سپس پیش‌تنظیم مورد نظرتان را گرفته و روی بخش Video Effects در پنل Effects Controls رها کنید. پنل کنترل جلوه‌ها در این زمان همه جلوه‌ها، تنظیمات و فریم‌های کلیدی که در پیش‌تنظیم ایجاد کرده بودید را نشان می‌دهد.

پیش‌تنظیم‌های پیشرفته: تنظیم راهنماهای نقاط ورود و خروج

زمانی که برای اولین بار یک پیش‌تنظیم ایجاد می‌کنید، از شما خواسته می‌شود که نوع (Type) آن را تعیین کنید که مقدار پیش‌فرض یعنی Scale را انتخاب کردیم. این نوع از پیش‌تنظیم زمانی استفاده می‌شود که در پیش‌تنظیم خود از فریم‌های کلیدی استفاده کرده باشیم. این نوع، مدت و مدیریت کی‌فریم‌ها را در زمان استفاده از پیش‌تنظیم تعیین می‌کند.

زمانی که از نوع Scale استفاده می‌کنید، پریمیر پرو مدت جلوه را بسته به طول کلیپ تنظیم می‌کند. اگر جلوه خود را با مدت ۲۴ فریم تهیه کرده باشید و آن را روی یک کلیپ با مدت ۴۸ فریم رها کنید، در این صورت پریمیر پرو آن جلوه را به اندازه‌ای بسط می‌دهد که کل مدت ۴۸ فریم کلیپ جدید را پوشش دهد.

این وضعیت در اغلب موارد خوب است؛ اما در مواردی ممکن است وضعیت مطلوب ما نباشد. انواع Achor To In Point و Anchor to Out Point هر دو باعث می‌شوند که جلوه مورد نظر ما به ترتیب به نقطه ورودی یا خروجی کلیپ اعمال شود. بدین ترتیب طول مدتی که در ابتدا تعیین کرده‌اید، حفظ می‌شود.

اگر کی‌فریمی با طول مدت ۲۴ فریم ایجاد کرده باشید و آن را به نقطه ورودی کلیپ بچسبانید در این صورت پیش‌تنظیم از ابتدای کلیپ آغاز می‌شود و سپس به مدت ۲۴ فریم تداوم می‌یابد.

اگر این پیش‌تنظیم به نقطه خروجی کلیپ اعمال شود در این صورت در ۲۴ فریم قبل از انتهای کلیپ از این پیش‌تنظیم استفاده خواهد شد. این انواع مختلف روشی قدرتمند برای پیکربندی پیش‌تنظیم‌ها محسوب می‌شوند. اگر همچنان در مورد این که از کدام نوع باید استفاده کنید نامطمئن هستید، بهترین روش آن است که از هر نوع یک پیش‌تنظیم ایجاد کنید و سپس آن‌ها را روی کلیپ موردنظرتان بکشید و کی‌فریم‌های درون پنل Effects Controls را بررسی کنید.

چگونه پیش‌تنظیم‌های خودمان را اصلاح کنیم؟

اگر بخواهید نام، نوع یا توضیح یک پیش‌تنظیم را تغییر دهید؛ تنها کاری که باید انجام دهید این است که بر روی پیش‌تنظیم درون پنل Effects راست کلیک کرده و Preset Properties را انتخاب کنید. بدین ترتیب همان منویی که در زمان ایجاد پیش‌تنظیم وجود داشت، در اختیار شما قرار می‌گیرد.

اگر بخواهید جلوه‌ها یا مشخصات جلوه‌ها را درون یک پیش‌تنظیم تغییر دهید، باید یک پیش‌تنظیم جدید بر اساس پیش‌تنظیم موجود ایجاد کنید. این فرایند کاملاً ساده است:

 1. پیش‌تنظیم خود را روی یک کلیپ بکشید
 2. مشخصات جلوه را اصلاح کنید
 3. یک پیش‌تنظیم جدید با جلوه‌های تغییر یافته ایجاد کنید
 4. پیش‌تنظیم قبلی را حذف کنید.

پیش‌تنظیم‌های سفارشی را چگونه ایمپورت یا اکسپورت کنیم؟

ایمپورت یا اکسپورت کردن پیش‌تنظیم‌های سفارشی فرایندی کاملاً ساده دارد. ابتدا درون پوشه پیش‌تنظیم‌ها در پنل Effects راست کلیک کرده و یکی از گزینه‌های Import Presets یا Export Presets را انتخاب کنید.

آدوب پریمیر پرو از شما یک مکان برای فایل خواهد خواست. پوشه‌ای که می‌خواهید پیش‌تنظیم خود را ذخیره کنید (اکسپورت) یا قبلاً فایل را ذخیره کرده‌اید (در صورت ایمپورت) انتخاب کنید. دکمه OK را بزنید تا پریمیر پرو پوشه پیش‌تنظیم‌ها را باز کرده و یا فایلی حاوی پیش‌تنظیم مورد نظر شما را ایجاد کند.

پیش‌تنظیم‌ها چه مقدار صرفه‌جویی زمانی ایجاد می‌کنند؟

اینک که متوجه شدید استفاده از پیش‌تنظیم‌ها در آدوب پریمیر پرو تا چه حد ساده است دیگر دلیلی برای عدم استفاده از آن‌ها وجود ندارد در همه وظایف ویرایش ویدئو از کار با LUT‌ها تا برش ویدئو به کلیپ‌ها در موارد زیادی می‌توانید از مزیت پیش‌تنظیم‌های سفارشی بهره بگیرید.

اگر به این نوشته علاقه‌مند بودید، پیشنهاد می‌کنیم موارد زیر را نیز ملاحظه کنید:

==

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

دانلود آهنگ مهدی جهانی عاشقت بود

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ مهدی جهانی عاشقت بود

سوپرایز آپ موزیک برای شما کاربران ترانه زیبای عاشقت بود از خواننده خوب کشور مهدی جهانی

Exclusive Song: Mehdi Jahani | Asheghet Bood With Text And Direct Links In UpMusics

fgh 3 دانلود آهنگ مهدی جهانی عاشقت بود

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

قسمتی از متن :

عاشقت بود اونکه تنها مونده بی تو ندیدی دلواپسیمو کجا بردی زندگیمو
هر شب این شهر تورو یاد من میاره پشت این پنجره هر شب یه نفر تا صبح بیداره

UpMusicTag دانلود آهنگ مهدی جهانی عاشقت بود

توضیحات مهدی جهانی در اینستاگرام :

سلام به روي ماهتون به اميد خدا آهنگ عاشقت بود روز شنبه ٣ شهريور ماه پخش ميشه اميدوارم كه دوستش داشته باشيد و به دلاي قشنگتون بشينه
دوستتون دارم ❤

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مهدی جهانی عاشقت بود

دانلود آهنگ مهدی جهانی عاشقت بود

دانلود آهنگ مجتبی شجاع جون منی

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ مجتبی شجاع جون منی

دانلود کنید و گوش دهید به ترانه زیبای جون منی با صدای مجتبی شجاع

شعر و آهنگسازی : پوریا متابعان / تنظیم کننده : فربد فروغی

Exclusive Song: Mojtaba Shoja – “Joone Mani” With Text And Direct Links In UpMusic

Mojtaba Shoja Joone Mani دانلود آهنگ مجتبی شجاع جون منی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

قسمتی از متن :

اونی که حال منو میدونه تویی واسه هر نفسم بهونه تویی
♬♫♪ قلب من عادتشه بلرزه برات آخه کی مث من میتونه بمونه باهات ♬♫♪
نفس شدی برام فقط تورو میخوام نذار کسی به جام بیادش

UpMusicTag دانلود آهنگ مجتبی شجاع جون منی
مث جون منی تو بمون جایی نرو کی قد من تورو میخوادش
♬♫♪ نفس شدی برام فقط تورو میخوام نذار کسی به جام بیادش ♬♫♪
مث جون منی تو بمون جایی نرو کی قد من تورو میخوادش

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مجتبی شجاع جون منی

دانلود آهنگ مجتبی شجاع جون منی

دانلود آهنگ پاپریکا اسم تو عشقه

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ پاپریکا اسم تو عشقه

همین الان رسانه آپ موزیک ترانه اسم تو عشقه از پاپریکا را آماده کرده

Exclusive Song: Paprika – “Esme To Eshghe” With Text And Direct Links In UpMusic

Paprika Esme To Eshghe دانلود آهنگ پاپریکا اسم تو عشقه

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

قسمتی از متن ترانه : 

دست من نیست اگه دل به تو دادم بین این همه آدم فقط پیش تو شادم
♬♫♪♭ دست من نیست اگه, روی تو گیرم بی تو جایی نمیرم, بذار واست بمیرم ♬♫♪♭
ای وای ای وای دلم دل نگرونه میبینی چقدر چشم همه دنبالمونه

UpMusicTag دانلود آهنگ پاپریکا اسم تو عشقه
دیوونتم آره دیوونمی بیا با من بمون تو این دیوونه خونه
♬♫♪♭ ای جان هیجان دارم واسه, رسیدن به تو اسم تو عشقه ,اشتباهه هرچی میگن به تو ♬♫♪♭
ای جان هیجان دارم واسه رسیدن به تو اسم تو عشقه اشتباهه هرچی میگن به تو

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

پاپریکا اسم تو عشقه

دانلود آهنگ پاپریکا اسم تو عشقه